Kancelaria Notarialna Siemianowice Śląskie


Idź do treści

Umowa majątkowa małżeńska

Informacje o czynnościach notarialnych > Typowe czynności


DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA AKTÓW NOTARIALNYCH. WYKAZ ZAWIERA SPIS
DOKUMENTÓW PODSTAWOWYCH.
W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH KLIENT MOŻE ZOSTAĆ POPROSZONY O DOSTARCZENIE
DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH LUB O PODANIE DODATKOWYCH INFORMACJI.


- UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:


  • odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez urząd stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa;
  • aktualny odpis z księgi wieczystej w przypadku ujawnienia umowy majątkowej małżeńskiej w księdze wieczystej, w_której małżonkowie ci wpisani są we wspólności majątkowej.


Strona główna | Informacje o czynnościach notarialnych | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego