Kancelaria Notarialna Siemianowice Śląskie


Idź do treści

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości lokalowej (mieszkania z księgą wieczystą i z udziałem w gruncie)

Informacje o czynnościach notarialnych > Typowe czynności


DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA AKTÓW NOTARIALNYCH. WYKAZ ZAWIERA SPIS
DOKUMENTÓW PODSTAWOWYCH.
W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH KLIENT MOŻE ZOSTAĆ POPROSZONY O DOSTARCZENIE
DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH LUB O PODANIE DODATKOWYCH INFORMACJI.


- SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ (mieszkania z księgą wieczystą i z udziałem w gruncie):

  • aktualny odpis z księgi wieczystej;
  • dokumenty wskazujące na podstawę nabycia np. umowa ustanowienia i sprzedaży prawa odrębnej własności lub przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
  • umowa kredytu wraz z oświadczeniem banku w przedmiocie zabezpieczeń (hipotek) - w przypadku kredytowania nabycia mieszkania;
  • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o uregulowaniu lub zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn - w przypadku nabycia w drodze spadkobrania (po 11 sierpnia 1983r.), darowizny (po 1 stycznia 2007r.) oraz innych czynności określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn;
  • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli umowa ma być zawierana przez pełnomocnika;
  • umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową - jeżeli nabycie ma nastąpić tylko do majątku osobistego stawającego małżonka (tj. bez udziału drugiego z małżonków);
  • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami lub określające wysokość zadłużenia;
  • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota transakcji.


Strona główna | Informacje o czynnościach notarialnych | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego