Kancelaria Notarialna Siemianowice Śląskie


Idź do treści

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości

Informacje o czynnościach notarialnych > Typowe czynności


DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA AKTÓW NOTARIALNYCH. WYKAZ ZAWIERA SPIS
DOKUMENTÓW PODSTAWOWYCH.
W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH KLIENT MOŻE ZOSTAĆ POPROSZONY O DOSTARCZENIE
DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH LUB O PODANIE DODATKOWYCH INFORMACJI.

- SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • wypis z rejestru budynków, w sytuacji, gdy budynki nie zostały ujawnione w księdze wieczystej;
 • opis i mapa bądź wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku odłączenia jednej z kilku działek dla których prowadzona jest ta sama księga wieczysta;
 • wykaz zmian gruntowych w przypadku zmiany np. powierzchni działki, jej numeru, położenia, a zmiany te nie zostały ujawnione w księdze wieczystej ;
 • informacja o planie zagospodarowania przestrzennego bądź jego braku wydany przez urząd gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości;
 • umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia albo akt własności ziemi - tj. dokumenty wskazujące na podstawę nabycia;
 • umowa kredytu wraz z oświadczeniem banku w przedmiocie zabezpieczeń (hipotek) - w przypadku kredytowania nabycia nieruchomości;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o uregulowaniu lub zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn - w przypadku nabycia w drodze spadkobrania (po 11 sierpnia 1983r.), darowizny (po 1 stycznia 2007r.) oraz innych czynności określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn;
 • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli umowa ma być zawierana przez pełnomocnika;
 • umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową - jeżeli nabycie ma nastąpić tylko do majątku osobistego stawającego małżonka (tj. bez udziału drugiego z małżonków);
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota transakcji.


Strona główna | Informacje o czynnościach notarialnych | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego