Kancelaria Notarialna Siemianowice Śląskie


Idź do treści

Osoby fizyczne

Informacje o czynnościach notarialnych


Do sporządzenia aktu notarialnego potrzebne są dane osób, których czynność ma dotyczyć oraz pełnomocnika, jeżeli czynność ma zostać dokonana przez pełnomocnika - zgodnie z następującym wykazem:

  • imiona i nazwisko;
  • imiona rodziców;
  • miejsce zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, numer;
  • numer PESEL;
  • numer NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą);
  • seria i numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności dokumentu;
  • dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail.


W sytuacji, gdy dowody osobiste nie uwzględniają zmian w adresie zamieszkania, zmiany nazwiska lub imienia, a od czasu zaistnienia tych zmian nie upłynęły jeszcze trzy miesiące należy przedłożyć odpowiednio zaświadczeniez urzędu miasta o wymeldowaniu i zameldowaniu na pobyt stały, odpis skrócony aktu małżeństwa lub decyzję administracyjną.

Strona główna | Informacje o czynnościach notarialnych | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego