Kancelaria Notarialna Siemianowice Śląskie


Idź do treści

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki lub służebności

Informacje o czynnościach notarialnych > Typowe czynności


DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA AKTÓW NOTARIALNYCH. WYKAZ ZAWIERA SPIS
DOKUMENTÓW PODSTAWOWYCH.
W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH KLIENT MOŻE ZOSTAĆ POPROSZONY O DOSTARCZENIE
DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH LUB O PODANIE DODATKOWYCH INFORMACJI.


- OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI LUB SŁUŻEBNOŚCI:

  • dane osobowe dłużnika lub osoby ustanawiającej służebność;
  • dane osobowe wierzyciela lub osoby, na rzecz której ma zostać ustanowiona służebność;
  • dokument, z którego wynikać będzie zobowiązanie do ustanowienia hipoteki lub służebności;
  • aktualny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka lub służebność .

Strona główna | Informacje o czynnościach notarialnych | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego