Kancelaria Notarialna Siemianowice Śląskie


Idź do treści

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Informacje o czynnościach notarialnych > Typowe czynności


DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA AKTÓW NOTARIALNYCH. WYKAZ ZAWIERA SPIS
DOKUMENTÓW PODSTAWOWYCH.
W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH KLIENT MOŻE ZOSTAĆ POPROSZONY O DOSTARCZENIE
DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH LUB O PODANIE DODATKOWYCH INFORMACJI.

- SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:


  • aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona księga wieczysta;
  • zaświadczenie spółdzielni o powierzchni i położeniu lokalu, wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany - w przypadku, gdy w akcie notarialnym ma zostać zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej;
  • zaświadczenie spółdzielni o braku lub wysokości zadłużenia;
  • przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia - tj. dokumenty wskazujące na podstawę nabycia;
  • umowa kredytu wraz z oświadczeniem banku w przedmiocie zabezpieczeń (hipotek) - w przypadku kredytowania nabycia mieszkania;
  • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o uregulowaniu lub zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn - w przypadku nabycia w drodze spadkobrania (po 11 sierpnia 1983r.), darowizny (po 1 stycznia 2007r.) oraz innych czynności określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn;
  • pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, jeżeli umowa ma być zawierana przez pełnomocnika;
  • umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową - jeżeli nabycie ma nastąpić tylko do majątku osobistego stawającego małżonka (tj. bez udziału drugiego z małżonków);
  • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota transakcji;
  • zaświadczenie spółdzielni o przysługiwaniu prawa.Strona główna | Informacje o czynnościach notarialnych | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego