Kancelaria Notarialna Siemianowice Śląskie


Idź do treści

Osoby prawne

Informacje o czynnościach notarialnych


Do sporządzenia aktu notarialnego potrzebne są następujące informacje i dokumenty:

  • nazwa i siedziba;
  • REGON;
  • NIP;
  • odpis z KRS;
  • dane osób reprezentujących osobę prawną: imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, numer), seria i numer dowodu osobistego lub paszportu wraz z terminem ważności dokumentu, dane kontaktowe - numer telefonu, adres e-mail.


W sytuacji, gdy dowody osobiste nie uwzględniają zmian w adresie zamieszkania, zmiany nazwiska lub imienia, a od czasu zaistnienia tych zmian nie upłynęły jeszcze trzy miesiące należy przedłożyć odpowiednio zaświadczeniez urzędu miasta o wymeldowaniu i zameldowaniu na pobyt stały, odpis skrócony aktu małżeństwa lub decyzję administracyjną.


Strona główna | Informacje o czynnościach notarialnych | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego